Zin om lid te worden ?

Heeft u al een paar keer vrijblijvend meegetraind en is onze vereniging iets voor u? Heeft u overlegd met een van onze instructeurs over uw ambities? U kunt lid worden van onze vereniging door het invullen van het inschrijfformulier. Vraag hier naar bij een van onze bestuursleden.

Naast een flinke portie enthousiasme voor deze mooie sport en het nodige aan doorzettingsvermogen, vragen wij van u het volgende:

  • geldig inentingsbewijs met gezondheidsverklaring van uw hond(en)
  • een W.A. verzekering voor uw hond/honden waarmee u traint
  • lidmaatschap van de VDH of andere door de RvB erkende werkhonden vereniging
  • deelname aan ondersteunende werkzaamheden tbv onze vereniging (denk aan kantinedienst, klusdagen e.d)
  • dat u kennis heeft genomen van onze statuten en huishoudelijk reglement en ook de trainingsregels;
  • betaling van de contributie (liefst met automatisch incasso)

Contributie bedragen: (per maand)

  • Hoofdlidmaatschap € 12,50
  • Huisgenoot ( Alleen in combinatie met een hoofdlid) € 6,25
  • Donateurlid/sponsor € 25 per jaar;
  • Jeugd € 6,25* (met instemmingsverklaring ouder/verzorger)

In plaats van entreegeld vragen wij voor nieuwe leden drie maanden vooruitbetaling. Dat is  € 37,50.

Schriftelijk opzeggen.

Ja, ik heb belangstelling

1 + 0 = ?