Cursus voor pups en beginners

Bestaat uit 5 lessen + 1 introductieles

Bestemd voor zowel pups als beginners. Ook bijvoorbeeld een herplaatste- of asielhond. Tijdens de introductieles wordt besproken wat uw wensen zijn en bekeken wat de mogelijkheden zijn afhankelijk van de leeftijd van de hond en een eventueel voortraject.

Voor de pups bestaan de lessen uit onder andere aandachtsoefeningen, socialiseren, verzorgen/betasten, omgang met de omgeving en hoe basisoefeningen aan te leren zijn zoals zit/sta/af en het lopen aan de lijn.

Voor de wat oudere honden en beginners worden ook oefeningen gebruikt die vergelijkbaar zijn met die van de pups maar er wordt nu vooral ook gekeken naar wat de hond al kan en waar nog problemen liggen zodat we u en uw hond gericht kunnen begeleiden.

Na iedere vijfde les is er overleg over een eventueel vervolgtraject.

Tijdstip cursus: zondag van 10.00 tot 11.00 uur. Plaats: Kringgroepterrein VDH Beuningen, Elsenpas 9a Beuningen.

Deze cursus wordt gegeven door John van Gelder en Jolanda van de Bilt,  van:    “DOG FRIENDS. Training van pup tot volwassen hond. “

INLICHTINGEN: John van Gelder, telefoon 06-53711045 of email jcvangelder@hotmail.com.