Puppy- & Gehoorzaamheidscursus

Bij de Kringgroep Beuningen wordt geen aparte puppy- en gehoorzaamheidcursus meer gegeven.  We trainen ook met pups gewoon tijdens de Kringgroeps-actitiveiten.    Er is voor de hond maar vooral voor hun baasjes veel te leren. We besteden veel aandacht aan de socialisatie van de honden. Spelenderwijs gaan we met de honden aandachtsoefeningen doen om zo de basis te leggen voor de verdere gehoorzaamheidstraining. Zonder gedegen aandacht van de hond voor zijn baasje zullen alle gehoorzaamheidsoefeningen geen zin hebben. We trainen door middel van het belonen van gewenst gedrag met spel of voer.