Reglementen en naslagwerken

Van de reglementen van onze vereniging dienen aspirant-leden, die een lidmaatschap aanvragen, kennis te hebben genomen.