Hieronder vind je een aantal buttons die je doorlinken naar de diverse reglementen van onze vereniging. Vooral aspirant-leden, die een lidmaatschap aanvragen via deze site,  behoren kennis te hebben genomen van deze reglementen. Verder is het nieuwe IGP examenreglement dat per 01/01/2019  is ingegaan hierop te bekijken.