Reglement IGP examen en het reglement Karakterbeoordeling die respectievelijk per 01/01/2019 en 01/01/2020 zijn ingegaan.

Vanaf 1 januari 2020 is voor jonge Herdershonden de zo genaamde Karakterbeoordeling (Wesensbeurteilung) verplicht. Dit geldt voor honden vanaf 9 tot 13 maanden. In dit reglement vindt u wat daar zoal bij komt kijken.

De diverse reglementen van onze vereniging. Vooral aspirant-leden, die een lidmaatschap aanvragen , behoren kennis te hebben genomen van deze reglementen.