Hieronder vind je een aantal buttons die je doorlinken naar de diverse reglementen. Met name voor aspirant-leden, die een lidmaatschap aanvragen via deze site,  dienen kennis te hebben genomen van de van kracht zijnde reglementen binnen onze vereniging. Verder is het nieuwe IGP examenreglement zoals dat per 01/01/2019 van kracht is geworden hierop de raadplegen.