V.D.H. Kringgroep Beuningen en omstreken, van de Voorzitter:

In 1986 trainden een aantal Duitse Herder liefhebbers met hun honden in Wijchen bij de toenmalige VDH kringgroep TAVENU. Voorzitter van deze kringgroep was toen A. Phoelich. Verder trainden daar o.a. Rinus Stevens, Nico de Groot, Willy Krimp, Wim en Wilfried Peters en nog een paar anderen. Omdat deze personen hoofdzakelijk uit Beuningen kwamen, hebben ze het plan opgevat om in Beuningen een eigen VDH Kringgroep op te gaan richten. Uiteraard was men daar in Wijchen niet zo blij mee, daar er daardoor opeens 8 leden minder waren. In het begin werd er getraind op een klein veldje achter het tankstation bij de Shell aan de Schoenaker in Beuningen.

We begonnen dus met bijna niets. We hadden 1 los verstek en ons eigen pakwerkpak en pakwerkmouw. Hier hebben we ruim 1 jaar getraind, met als kantine de kofferbak van de auto die we bij ons hadden. Langzaam kregen we met dubbeltjes en kwartjes een klein beetje geld bij elkaar, waardoor het plan werd opgevat om bij de gemeente Beuningen een ander trainingsveld aan te vragen. Inmiddels was het eind 1987 en rondom ons trainingsveldje werd wat kleinschalige industrie gebouwd. Trainen op dit veldje werd steeds moeilijker. Met medewerking van de gemeente Beuningen konden we verhuizen naar een veld in Weurt, aan de Metaalweg. Ook dit was een industrieterrein en het veld lag net achter een woonwijk. Hierdoor was het trainen beperkt tot de zondagen (vanaf 10.00 uur) en de woensdagavond tot 21.30 uur.

Het clubje was inmiddels uitgegroeid tot een 12 tal trainende leden. Deze groep had daarbij zoveel gespaard, dat we een oude stacaravan konden aanschaffen dat als clubhuis zou gaan fungeren. De caravan stond echter in Haaksbergen en moest naar Beuningen vervoerd worden. Ondanks dat het een “sta” caravan was,  was deze achter de bus van de leden gehangen en naar Beuningen gereden. Dit ging niet helemaal goed, want net na de brug bij Heteren liep er een wiel onder de caravan uit. Met hulp van de wegenwacht en wat kunst en vliegwerk hebben we uiteindelijk de caravan toch in Beuningen gekregen. Hier werd hij naast het huis van Adri helemaal gestript en een beetje als kantine ingericht. In het voorjaar van 1988 werd de caravan dan uiteindelijk naar Weurt getrokken en hadden we een clubhuis. Door de leden was er geregeld dat we ook stroom hadden (van een naburig bedrijf) en zo werd er een lichtmastje geplaatst. Met veel plezier hebben we hier een aantal maanden kunnen trainen. Echter omdat we toch wel dicht tegen een woonwijk aanzaten, kwam de gemeente Beuningen met het verzoek of wij als hondensportvereniging toch maar dringend wilden verhuizen naar de Elsenpas 9a in Beuningen. Inmiddels waren we zo gegroeid, dat we voldeden aan de eisen van de VDH om een officiële kringgroep op te kunnen richten. Dus de verzoeken naar de VDH werden gedaan en de  weg naar de notaris werd ingezet en de VDH kringgroep Beuningen was geboren, met als officiële oprichtingsdatum:

01-01-1989

Als voorzitter van de nieuw opgerichte vereniging werd ondergetekende, A. Phoelich, gekozen. In maart 1989 werd er dan verhuisd van Weurt naar Beuningen, omdat we niet eerder op het veld konden, vanwege de nattigheid  (ja ja toen al). De stacaravan/kantine werd verplaatst van Weurt naar Beuningen, hetgeen toch wel wat voeten in de aarde had. Van een auto werd de voorbumper en de radiator getrokken, het al eerder ontsnapte wiel ging gedurende de rit wel vier keer vandoor. Met hulp van onze huidige buren, de sloperij Gerrits, hebben we uiteindelijk de kantine op zijn plaats gekregen.  Hierna werd het veld aangepast, zodat we wat meer ruimte kregen om te trainen. Het ledenaantal was inmiddels al opgelopen tot ruim boven de 25 leden, zodat we financieel ook wat meer armslag kregen. Een zitmaaiertje, extra verlichting en wat extra trainingsspullen kwamen hierdoor in bezit van de vereniging. Voor het aantal leden werd de “kantine” toch wel erg klein. In het begin is er een tent bij gebouwd, maar het was toch maar behelpen.  Een van onze leden had toen wat connecties met een wegenbouwer in het westen van het land. Via hem is het gelukt om onze huidige kantine aan te schaffen. Deze werd in 1991 geplaatst en in de zomer van dat jaar in gebruik genomen. Dit was een hele vooruitgang qua accommodatie, omdat we nu ook onze eigen toiletten, keuken en bar hadden. Stoken ging in het begin nog via een oliekachel. Met enkele ups en downs in het ledenbestand, groeide onze VDH kringgroep in ledenaantal tot ver boven de 40  leden. Examens werden afgelegd en in 1991 werd ook de eerste jonge hondendag gehouden. (inmiddels hebben we afgelopen jaar de 20-ste jonge hondendag kunnen houden) In de loop der jaren werd er steeds meer aan het veld gedaan en gingen we van een 1⁄2 terrein naar een heel veld. Dat hebben wij door een boer om laten frezen en opnieuw ingezaaid. Slootjes werden dichtgemaakt en grond opgebracht. Een van onze toenmalige leden was ook eigenaar van een café. In 1996, bij het 10-jarig bestaan van zijn café, heeft onze vereniging de complete bewaking van het feest dat hij toen gaf, voor 5 dagen voor haar rekening genomen en als tegenprestatie betaalde hij de complete drainage van het veld. Het hele veld lag toen wel op zijn kop. Een 18-tons machine ploegde 9 sleuven, drainageslangen erin en grind en zand erop. Met de hele vereniging, familie en vrienden in 4 weken tijd het veld weer vlak gekregen en het trainen kon na de zomer weer verder.

In de loop der jaren zijn we steeds verder gegroeid, met wel het motto, dat wij een vereniging waren en wilde blijven, waar een ieder zich thuis voelt en in de ruimste zin van het woord met de honden getraind kon worden, waarbij we nooit het respect voor mens en dier uit het oog verloren hebben. Mogelijk is dit wel de grootste sterkte (respect voor een ander) van onze vereniging en daarnaast dat we ons op kynologisch gebied onderscheidden ten opzichte van de ons omringende kringgroepen. Nog steeds is ons motto het belangrijkste waar we naar streven. De vereniging is inmiddels gegroeid naar ruim 75 leden en een grote diversiteit van sportonderdelen, zoals behendigheid op maandag, ringtraining op dinsdag, op woensdag en zondag trainen op gebied van africhting. We hebben een zeer goed samenwerkingsverband met de ons vier omringende kringgroepen, hetgeen is uitgemond in de Noviomagumbokaal, de nachtoefening en C-demonstratie. 20 jonge hondendagen, 5 behendigheidswedstrijden en meerdere clubmatches hebben ons als kringgroep Beuningen internationaal op de kaart gezet. Dit alles kan alleen maar met en door de leden. Ik ben er dan ook trots op dat ik nog steeds voorzitter van deze kringgroep mag zijn en hoop dat we nog vele sportieve jaren als kringgroep Beuningen door kunnen gaan.

Voorzitter

A.Phoelich